Verein

Fahrzeug Selbsthilfe Verein e.V.

kurz FSV

ZVR-Zahl 1372313539

Fabriksgasse 15/E 23

2603 Felixdorf

Tel.: +43(0)677-628 902 43

e-mail.: office@fsv-felixdorf.at